Središče za prenos


Apomedica – splošni dokumenti


Logo - paket Apomedica, .zip


Logo - Apomedica .pdf, RGB


Logo - Apomedica z belim ozadjem, RGB


Logo - Apomedica brez ozadja, ločeno od ozadja, RGB


Logo - Apomedica .eps, z ozadjem, kakovost za tisk, CMYK


GMP znak kakovosti, z belim ozadjem, 72 dpi, RGB


GMP znak kakovosti, brez ozadja, ločeno od ozadja, 72 dpi, RGB


GMP znak kakovosti, kakovost za tisk, 300 dpi, CMYK


Center za prenose (Avstrijska paleta izdelkov)

Vsaka blagovna znamka ima svoj center za prenos, kjer lahko najdete naslednje informacije: (stran v nemščini):

  • Slike proizvodov
  • Logo
  • Splošno o proizvodu